Nästa avgång

Linje 296 från Grötö går 00:00

Avgiftsbelagd (Västtrafik)

Linje 298 från Lilla Varholmen
till Björkö Grönevik går 00:00