Styrelsen för Grötö Kappseglingsklubb

Ordförande

Kristin Graf

Kassör

Lars-Erik Andreasson

Sekreterare

Peter Davison

Ledamot

Annie Dämbäck