Om Grötö - historia och nutid

ingress

Öckerö och Gotland är de enda kommuner i Sverige som saknar fast förbindelse till fastlandet. På Grötö finns ca 80 åretruntboende vilket gör ön till kommunens minsta ö sett till befolkningsmängd, men på somrarna mer än fördubblas antalet invånare.

En sak som kännetecknar Grötö är att ön är en av de två öar i kommunen som är fria från biltrafik, den andra är grannön Kalvsund.

I mitten av 70-talet bodde här endast ett fåtal familjer, men under 80-talet växte befolkningen kraftigt tack vare stor inflyttning och barnafödande. De barn som växte upp under 80-talet är nu vuxna och har alla lämnat ön för boende i Göteborg eller på andra orter. Nu börjar även ungdomar födda tidigt 90-tal att ge sig iväg hemifrån. Flertalet hus är från början av 1900-talet, det äldsta är byggt redan 1830, det yngsta är från 2011.

Flygfoto

Aktiviteter och föreningsliv

Det finns ett antal föreningar på ön och de mest aktiva är Grötö Kappseglingsklubb, Grötö Hamnförening, Grötö Ö-råd samt Göteborg-Grötö Segelsällskap.

GKK

Grötö Kappseglingsklubb (www.groto.se/gkk) anordnar aktiviteter för barn och vuxna såsom midsommarfirande och Grötödag samt segling i olika former. Seglarskola för barn och ungdomar har anordnats de flesta somrar, antingen i egen regi eller i samarbete med andra föreningar i Grötös närområde. Midsommar firas med lekar och dans kring midsommarstången nere i hamnen samt disco med försäljning av korv och öl på kvällen. Första lördagen i augusti firas Grötödagen, då genomförs tävlingar i segling, kajakpaddling och boule. På kvällen är det disco med försäljning av korv och öl, vissa år har det varit dans till levande musik. Stor del av öns befolkning samt gäster brukar samlas i hamnen för att umgås från förmiddag till natt.

Grötö Hamnförening (www.groto.se/hamnen) ansvarar invånarnas båtplatser, skötsel av hamnen samt gästhamnen. Då anslutningsmöjligheterna är lite begränsade har så gott som alla invånare på Grötö i någon form tillgång till egen båt. Gästhamnen renoverades för några år sedan med hjälp av bidrag från EU samt eget arbete av Grötös invånare.

Samhällsföreningen Grötö Ö-råd (www.groto.se/oradet) arbetar för att ta tillvara de bofastas önskemål i kommunala frågor, att vara ett forum för att kunna påverka politiker i Öckerö kommun. I ö-rådets regi med hjälp av pengar från EU samt eget ideellt arbete av öns invånare har även en promenadstig runt en stor del av ön kunnat anläggas.

Göteborg-Grötö Segelsällskap (www.ggss.se) är en förening som anordnar segling för personer med olika former av funktionsnedsättningar. Föreningen startade redan 1980 och har sedan dessa anordnat seglarläger varje sommar för barn och vuxna med funktionshinder.

Somrarna på Grötö är som regel mycket trivsamma och kan då vädret tillåter bjuda på segling, sol och bad på någon av öns badplatser. För barnfamiljer rekommenderas Knöten på öns norra sida då denna består av sandstrand och vik med grunt vatten samt badbrygga. Klippbadplats med djupare vatten finns intill gästhamnen samt på södra delen av ön, nedanför det som troligen är öns högsta punkt, Huvudbergen. Den sistnämnda kräver dock promenad över berget vilket gör denna badplats svårtillgänglig.

För att kunna blicka ut över skärgården och intilliggande öar finns två bra platser med mycket utsikt. Den ena är Huvudbergen som nämnts här ovan, den andra kallas för Valen och ligger nästan mitt på ön. Båda platserna är utmärkta på sidan Karta. Ta gärna med kamera för att föreviga utsikten och kunna spara den till tillfällen då vintern är kall och grå.

Något som många gör på sommaren är att grilla, antingen kött, fisk eller vegetariskt. För gäster i besökande båtar finns tillgång till två grillar att fritt disponera under vistelsen. I hamnen finns även två boulebanor som brukar användas flitigt under sommarmånaderna av både Grötöbor och besökare. Grötö har fotbollsplan, men inget permanent fotbollslag då spelarunderlaget har varit och är för litet. Vid några tillfällen har det spelats vänskapsmatcher mot grannön Kalvsund. De ungdomar som under 1990-talets första år spelade fotboll i organiserad form gjorde detta på Kalvsund och Kalvsunds IF.

Sysselsättning och näringsliv

Öns vuxna invånare arbetar huvudsakligen i Göteborg eller på kommunens huvudö Öckerö, några egna företagare finns. Under 80-talet och fram till 1995 låg här föräldrakooperativet Kulungen där alla barn födda under 80-talet gick. 1995 flyttades verksamheten till grannön Kalvsund p.g.a. av för litet barnunderlag. Det finns ingen skola på Grötö, utan skolbarn hänvisas till Öckerö eller Björkö. Kommunens enda högstadium, Brattebergsskolan finns belägen på Öckerö. De allra flesta av kommunens ungdomar som läser på gymnasiet gör detta inne i Göteborg, även om Öckerö kommun nu tillhandahåller gymnasium med specialinriktningar, däribland den seglande gymnasieskolan Gunilla (www.gunilla.nu).

Natur

Grötö är känt för sin fina natur med ekskogen som största kännetecken. Ekskogen utgör den enda kvarvarande delen av den gamla ekskog som förr fanns på Öckerööarna. På de andra öarna finns inga eller få spår kvar av denna. Husdjur är vanligt och eftersom Grötö är bilfritt finns färre risker de kan utsättas för. Ett fåtal gånger har älgar och någon enstaka räv simmat hit eller vandrat över isen från fastlandet eller andra öar, men dessa är inte kvar. Det finns också en del rådjur som simmat hit blivit kvar. Vissa år landskapet har kunnat bjuda på tamboskap i form av får eller nötkreatur. Sommaren 2013 går här återigen får på ängarna och betar.

Ekskogen  Får

Gästhamn

Gästhamnen är belägen på öns nordöstra sida och har plats för ca 15 båtar. Den har blivit ett populärt alternativ till de stora hamnarna längst västkusten, hit söker sig ofta besökare som vill ha det lite lugnare. Alla nödvändiga faciliteter som toalett, dusch, färskvatten samt trådlös Internetanslutning finns. Dock finns det ingen möjlighet att ta ut pengar då Grötö saknar bankomat. Grötö saknar också affär, men på sommaren finns kiosk i hamnen.

Gästhamn

Förbindelser

Björkö-Öckerö. Färjan från Grötös östra sida går ca en gång timmen fram till sen kväll eller natt. För att åka in till Göteborg krävs byte till bilfärja från Björkö till Lilla Varholmen på Hisingen. Buss 24 och Röd Express trafikerar sträckan Lilla Varholmen-Göteborg. Men för att ta sig till kommunens andra öar är det lättast att använda sig av egen båt, så gott som alla invånare på Grötö har idag tillgång till egen båt.

Fast förbindelse i form av bro till Grötö och andra öar i kommunen har i omgångar livligts diskuterats och utretts. Öckerö kommunstyrelse har dock tagit beslutet ej att gå vidare med dessa planer. Kommuninvånarna har också i två lokala folkomröstningar sagt nej. Men sett till enskilda öar ställde sig majoriteten på vissa öar positiv till bro, på andra öar istället negativ.

Färjeläge

© 2003-2015 Grötö Kappseglingsklubb & Per Ljung. Designen och hemsidan gjord av Per Ljung.

Senast uppdaterad: 2014-12-29

Antal besökare: 465 239 sedan 2003-09-01